จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล

แอร์ตู้คอนโทรล ตัวช่วยในการระบายความร้อน


แอร์ตู้คอนโทรล เป็นชุดระบายความร้อนที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ และลดความชื้นให้กับภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR500


แอร์ตู้คอนโทรลแอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR2500


แอร์ตู้คอนโทรล
บริษัท ทรัพย์วรา เทคโนโลยี จำกัด


โดยเริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายแอร์ติดเครื่อง และพัดลม NMB Fan Motor หลังที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็น ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง เราจึงได้จำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน

แอร์ตู้คอนโทรล แอร์ระบายความร้อนตู้คอนโทรล สามารถระบายความร้อนให้กับชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่ออุปกรณ์ไม่ร้อนดังนั้นจึงไม่เกิดความเสียหาย

สนใจติดต่อ
ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.
เลขที่ 382/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร : +66 2181 7638 , +669 2789 2326
แฟกซ์ จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล : +66 2181 7685
อีเมล : subwara@subwara.com
subwara.brandexdirectory.com
www.subwara.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *